برای سفارش توسعه نرم‌افزار، باید ابتدا قرارداد مربوطه را مطالعه کنید. سپس با پر کردن فرم در پایین صفحه، لطفاً با ما تماس بگیرید.

اين قرارداد مابين شرکت/فروشگاه/موسسه/کارخانه……………………………………………….. (نام نماینده قانونی …………………………………………………………… ) به شماره شناسنامه :……………………………………………….. و کد ملی: …………………………………………………………….. و تاریخ تولد : ………………………………….. با شماره تلفن ثابت :………………………………………….. و شماره همراه : ………………………………… و با نشانی : ………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… كه از اين پس کارفرما نامگذاری می شود و از طرف ديگر شرکت آسا پردازش هوشمند راد با شماره ثبت 58914 به عنوان مجري پروژه به نشاني قانوني :خراسان رضوی – مشهد …………………………………… …………………………………………………… منعقد مي گردد و طرفين با امضاء اين قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعايت اجراي كامل و تمام مفاد آن مي دانند.

موضوع قرارداد: اجرای پروژه طراحی نرم‌افزار با عنوان ——————- با استفاده از ———————————.

مدت قرارداد: مدت قرارداد 12 ماه از تاریخ —————————- تا ————————–.

تعهدات توسعه‌دهنده:

انجام فعالیت‌های مرتبط با طراحی توسط توسعه‌دهنده و قبول مسئولیت کمی و کیفی برای اتمام به موقع پروژه.

محافظت و حفظ دارایی‌ها و اسناد ارائه‌شده توسط مشتری و بهره‌گیری بهینه از آنها برای اجرای قرارداد.

عدم افشاء اسناد، اطلاعات یا مواد حاصل از طریق طراحی به شخص ثالث بدون مجوز کتبی از سوی مشتری. عدم پایبندی ممکن است منجر به اقدام قانونی توسط مشتری برای تعویض خسارت گردد.

طراحی و اجرا با رعایت استانداردهای علمی و اصول طراحی.

مشتری نمی‌تواند پروژه را به صورت کامل یا جزئی به پیمانکار دیگر منتقل کند.

توسعه‌دهنده نمی‌تواند پشتیبانی وبسایت را در طول دوره قرارداد به شرکت دیگری منتقل کند.

نوع وبسایت: وبسایت ————————————– به عنوان یک وبسایت پویا با قابلیت پایگاه داده طراحی شده است.

مبلغ قرارداد: مبلغ کل قرارداد ………….، قابل پرداخت در آغاز قرارداد است. هزینه‌های اضافی برای پشتیبانی (SEO) ممکن است توسط مشتری درخواست شود و در یک توافق جداگانه مشخص می‌شود. تجدیدنظرهای سالانه در مسئولیت مشتری بوده و عدم تجدیدنظر منجر به انقضاء خواهد شد.

تعهدات اصلی مشتری:

ارائه اسناد طراحی و داده‌های سایت مورد نیاز به توسعه‌دهنده.

مدیریت داده‌های سایت پس از تحویل توسط شرکت.

پرداخت به موقع فاکتورها و مبالغ قرارداد.

شرایط پروژه – بخش دوم: مفاد پروژه

موضوع پروژه:

پروژه شامل “طراحی و اجرای سیستم/نرم‌افزار ………… با استفاده از پلتفرم‌های ………………..” است و اگر مشتری تقاضای اجرا در پلتفرم دیگری داشته باشد، نیاز به قرارداد جدید است.

نرم‌افزار (پویا/ثابت) است و شامل پایگاه داده خدمات وب (است/نیست).

مدت پروژه:

مدت پروژه از ……../……../……. تا …… روز است و دوره پشتیبانی فنی پروژه …… روز می‌باشد.

مبلغ پروژه:

مبلغ کل پروژه ……………………… دلار آمریکا است، که 50% مبلغ طراحی قابل پرداخت استقبال از نسخه اولیه نرم‌افزار است.

تاریخ شروع پروژه:

 1. پس از امضاء و تبادل قرارداد، مجری پروژه باید آن را به مشتری ارائه دهد. مشتری پس از دریافت قرارداد، باید با پرداخت پیش‌پرداخت اقدام نموده و درخواست کتبی پرداخت 50% از مبلغ کل قرارداد برای اجرای پروژه را به مجری پروژه ارائه دهد.
 2. اگر مجری پروژه نتواند تعهدات خود را در مدت مشخص شده انجام دهد یا از امضاء قرارداد بدون دلیل موجه انصراف دهد، مشتری می‌تواند یک‌جانبه پایان دادن به قرارداد پروژه را اعلام کند.
 3. اگر مشتری از پردا

خت پیش‌پرداخت در مدت مشخص خودداری کند، مجری پروژه می‌تواند شروع به فرآیند پایان دادن به قرارداد پروژه نماید.

 1. دریافت پیش‌پرداخت وابسته به درخواست کتبی از سوی مجری پروژه است و مجری پروژه می‌تواند به تعهدات خود بدون دریافت پیش‌پرداخت شروع نماید. در این صورت، مشتری ملزم به پرداخت خسارت می‌شود.

تعهدات مشتری:

 1. مشتری ملزم به ارائه تمام اطلاعات مشخص شده در شرایط خاص قرارداد می‌باشد.
 2. مشتری هر زمان نمی‌تواند هیچ توصیه‌ای به مجری پروژه داشته باشد، زیرا پروژه بر اساس ارزیابی‌های اولیه هزینه‌بر و زمان‌بندی شده است.
 3. مشتری ملزم به پرداخت مبلغ قرارداد طبق شرایط خاص قرارداد به مجری پروژه می‌باشد.
 4. مشتری باید کارشناسان مجری پروژه را به واحدهای مرتبط معرفی نموده و دستورالعمل‌ها و توصیه‌های لازم برای همکاری با آنها را صادر نماید.
 5. اگر توسط مجری پروژه لازم دانسته شود و تایید مشتری صورت گیرد، مشتری باید محیط کاری و امکانات لازم را حداقل مطابق با رویه‌های عملیاتی فراهم نماید تا تیم مجری پروژه در مکان‌های مرتبط با مشتری نصب شود.
 6. مشتری تعهد می‌کند که از کارشناسان مجری پروژه استخدام نخواهد کرد.

تعهدات اجراکننده پروژه:

 1. تعهدات و مسئولیت‌های اجراکننده پروژه طبق قرارداد در هیچ شرایطی بر اساس اسناد، اطلاعات یا توصیه‌های هر شخص ثالثی محدود نیستند، مگر در صورتی که بر اساس قانون و دستورات مراجع قانونی صلاحیت‌دار مورد نیاز باشد.
 2. اجراکننده پروژه تمام اطلاعات و اسنادی که از سوی مشتری دریافت می‌کند را به عنوان محرمانه می‌پندارد و مجاز به افشاء یا انتقال آنها به دیگران بدون مجوز مشتری نمی‌باشد.
 3. از تاریخ تحویل نهایی سیستم/نرم‌افزار، سیستم/نرم‌افزار مذکور به مدت 2 ماه تحت گارانتی است. اجراکننده پروژه مسئول ارائه پشتیبانی، حل مسائل و رفع نقص‌های احتمالی در سیستم/نرم‌افزار در این دوره به صورت رایگان می‌باشد. در صورت بروز مشکلات غیرقابل پیش‌بینی، اجراکننده پروژه اقدام به رفع آنها می‌کند و اگر مشتری تمایل داشته باشد، قرارداد پشتیبانی برای سال‌های آینده بین طرفین مذاکره خواهد شد.
 4. اجراکننده پروژه ملزم به برخورد با مسائل احتمالی در هنگام عملکرد صحیح موضوع قرارداد با ارسال پیام از طریق واتساپ، تلگرام، و ایمیل به درخواست مشتری می‌باشد.
 5. اجراکننده پروژه موظف است در صورت بروز مشکلات غیرقابل پیش‌بینی و ارائه خدمات برای رفع مشکلات احتمالی سیستم/نرم‌افزار پشتیبانی ارائه دهد.
 6. اجراکننده پروژه مکلف به تهیه نسخه‌های پشتیبان ماهانه از پایگاه داده و فایل‌های سیستم/نرم‌افزار طبق قرارداد مشخص شده تا پایان دوره پشتیبانی باشد.
 7. اجراکننده پروژه ملزم به ارائه خدمات آموزش به یک کاربر می‌باشد. اگر مشتری نیاز به ویژگی‌ها و امکانات اضافی داشته باشد، اجراکننده پروژه آنها را با هزینه‌های مرتبط پیاده سازی خواهد کرد. اجراکننده پروژه باید ویژگی‌های جدید درخواستی مشتری را با در نظر گرفتن هزینه‌های خدمات ایجاد کند.
 8. اجراکننده پروژه مسئول اجرا و ارائه خدمات برای تمام موارد ذکر شده در شرایط خاص قرارداد می‌باشد.

کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط اجراکننده پروژه:

 1. اجراکننده پروژه وظایف و خدمات خود را به دقت طبق شرایط مشخص شده در قرارداد و در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌دهد. اجراکننده تمام مهارت‌ها، دقت و تلاش خود را مورد استفاده قرار داده تا خدمات مذکور را ارائه دهد.
 2. اجراکننده پروژه در تمام امور تخصصی و مرتبط با پروژه، به صداقت و وفاداری نسبت به مشتری عمل می‌کند و تمام امکانات فنی و فناوری لازم را برای ارائه بهترین خدمات فراهم می‌آورد.
 3. تیم مدیریت پروژه، کارشناسان دائمی و کارشناسان موقت همکار با اجراکننده پروژه تم

ام وظایف و مسئولیت‌های خود را با بهره‌گیری از بالاترین استانداردهای فنی انجام می‌دهند.

گواهی اتمام و دوره گارانتی:

پس از انجام وظایف، ارائه خدمات و تقدیم گزارش نهایی به مشتری، و با تأیید مشتری و تصدیق ناظر، گواهی اجرا صادر خواهد شد. به صورت جایگزین، مشتری ممکن است با دلایل خاص و به‌صورت کتبی بخشی از خدمات را که با استانداردهای مورد نظر همخوان نیستند اعلام کرده و اجراکننده پروژه ملزم است تا این نقاآیز گزارش شده را در مدت 60 روز رفع نماید.

محرمانگی:

اجراکننده پروژه تمام مسائل مرتبط با قرارداد را محرمانه می‌پندارد و تحت هیچ شرایطی اطلاعات، اسناد، داده‌های فنی، تجربیات یا دانش فنی ارائه‌شده توسط مشتری را افشا نخواهد کرد.

روش‌ها و استانداردها:

 1. مشتری استانداردهای خود را قبل از شروع قرارداد به اجراکننده پروژه اعلام خواهد کرد. اجراکننده پروژه ملزم به انجام عملیات قرارداد در استانداردهای تعریف‌شده مشتری (همانطور که در متن قرارداد و شرایط خاص تعیین شده) موافقت شده است.
 2. اگر استانداردی در هر مرحله تعریف نشده باشد، مشتری و اجراکننده پروژه به توافق متقابل در مورد تعریف آن می‌پردازند.

پایان قرارداد:

قرارداد در شرایط زیر می‌تواند لغو شود:

1) به تشخیص هر یک از طرفین اگر طرف دیگر اعلام ورشکستگی نماید یا نتواند تعهدات خود را انجام دهد.

2) به تشخیص هر یک از طرفین اگر طرف دیگر منحل گردد یا درخواست منحلی نماید.

3) به توافق متقابل.

4) به تشخیص هر یک از طرفین اگر وضعیت فورس ماژور بیش از سه ماه ادامه یابد.

5) به تشخیص اجراکننده پروژه اگر تعلیق وظایف و خدمات بیش از سه ماه ادامه یابد.

6) به تشخیص اجراکننده پروژه اگر جریمه تأخیر مشتری به 25% از زمان اجرای قرارداد برسد.

پس از انقضای دوره قرارداد در ماده فوق، اگر لازم باشد، مشتری قرارداد پشتیبانی فنی را با محاسبه هزینه‌ها به‌روزرسانی خواهد کرد.